دانشجویان محترم شبانه

   به اطلاع می رساند، جهت دسترسی به سامانه ، لطفا بدهی خود را  در مقطع کارشناسی تا سقف مبلغ300 هزار تومان و در مقطع تحصیلات تکمیلی تا سقف مبلغ 500 هزار تومان کاهش دهند.

با تشکر

همچنین جهت اطلاع از نرخ تعرفه شهریه دوره تحصیلی به صفحه زیر مراجعه نمایید.

http://vca.umz.ac.ir/index.aspx?siteid=30&fkeyid=&siteid=30&pageid=12560

با تشکر

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 در مقطع کارشناسی

دانشجویان ورودی 95 و ماقبل

از 08 صبح1398/11/12 تا 7:59 دقیقه صبح 1398/11/13

انتخاب واحد

دانشجویان ورودی 96

از 08 صبح 1398/11/13 تا 7:59دقیقه صبح 1398/11/14

انتخاب واحد

دانشجویان ورودی 97

از 08 صبح 1398/11/14 تا 7:59دقیقه صبح 1398/11/15

انتخاب واحد

دانشجویان ورودی 98

از 08 صبح1398/11/15 تا 7:59 دقیقه صبح 1398/11/16

انتخاب واحد

کلیه ورودیها با تاخیر

از 08 صبح 1398/11/16 تا 7:59دقیقه صبح 1398/11/17

انتخاب واحد با تاخیر

کلیه ورودیها

از 08 صبح1398/11/26 تا 7:59دقیقه صبح 1398/11/27 (کلیه ورودیها بدون فعال بودن دروس معارف دانشکده های دیگر)

حذف و اضافه

 

 

از 08 صبح 1398/11/27 تا 7:59دقیقه صبح 398/11/28

(کلیه ورودیها با  فعال بودن دروس معارف دانشکده های دیگر)

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

عدم انتخاب واحد به موقع در تاریخ های یاد شده، موجب پرداخت جریمه برای دوره ی کارشناسی ارشد به مبلغ000 / 000/ 3ریال و دوره ی دکتری به مبلغ000/ 000 / 5 ریال می گردد.

شنبه: 12/ 11/ 1398

انتخاب واحد دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد ورودی  سال1397

یک شنبه:13/ 11/ 1398

انتخاب واحد دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد ورودی  سال1398

دوشنبه:14/ 11/ 1398

انتخاب واحد دانشجویان دوره ی دکتری تخصصی ورودی  سال های95،94 و 96

سه شنبه:15/ 11/ 1398

انتخاب واحد دانشجویان دوره ی دکتری تخصصی ورودی  سال های97و98

چهارشنبه:16/ 11/ 1398

انتخاب واحد با تأخیر دوره ی کارشناسی ارشد

پنج شنبه:17/ 11/ 1398

انتخاب واحد با تأخیر دوره ی دکتری تخصصی

شنبه:19/ 11/ 1398

شروع کلاس ها

شنبه:26/ 11/ 1398

حذف و اضافه« یک درس فقط بر اساس ماده ی 13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد»

چهارشنبه:21/ 03/ 1399

پایان کلاس ها

شنبه:24/ 03/ 1399 تا شنبه:07/ 04/ 1399

شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال

 

قابل توجه دانشجویان محترم شبانه وپردیس

    لطفا در صورت داشتن هرگونه پرسش نسبت به امورمالی و شهریه با شماره های   01135302893      و   01135303613 تماس بگیرید.

                                                                                 مدیریت امور مالی دانشگاه

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

ثبت نام  با تاخیر   98/11/16

 ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  98/11/12  تا  98/11/15

تذکر: 98/11/12  ورودیهای 95 و ماقبل

تذکر: 98/11/13  ورودیهای 96

تذکر:98/11/14 ورودیهای 97

تذکر:98/11/15  ورودیهای 98

98/11/19

 شروع کلاس ها

98/11/26   تا  98/11/27

 حذف و اضافه

از 99/02/27

 هفته ارزشیابی

99/03/10

 حذف تکدرس

99/03/17

 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

99/03/21

 پایان کلاس ها

شنبه99/03/24 تا شنبه 99/04/07

 امتحانات پایان نیمسال

99/04/17

 مهلت ثبت نهایی نمره در سیستم سما

 

 

توجه:      

       به اطلاع دانشجویان متقاضی نقل و انتقال در نیمسال دوم سا ل تحصیلی 98-99 می رساند جهت آکاهی از شرایط دانشگاه مازندران برای پذيرش دانشجويان مهمان و انتقال در مقطع كارشناسي به لینک زیر مراجعه کنند.

http://edu.umz.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=95&pageid=1977

                                                                                                            

با تشکر