به اطلاع دانشجویان محترم شبانه می رساند دانشجویانی که بدهی مالی دارند، لطفا تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/07/12 ، نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند.

با تشکر

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند : دلیل یکسان نبودن تعداد صفحات نمایش داده شده در دروس ارائه شده ی نیمسال، دروس گذرانده ی هر دانشجو می باشد که این دروس در صفحه نمایش داده نمی شد. ولی به دلیل تماس های مکرر دانشجویان عزیز و رفع نگرانی ایشان، مبنی بر یکسان نبودن تعداد صفحات نمایش داده شده ی دروس در وب، این وضعیت به حالت قبل برگردانده شد. که در روزها آتی به حالت اصلی ، باز می گردد.

توجه:

   فقط دانشجویان ترم اخر می توانند عدم رعایت پیش نیاز داشته باشند. در صورت تخلف سایر دانشجویان، عواقب آن به عهده ی خود دانشجو می باشد.

   فقط دانشجویان ترم اخر دروسی که تداخل برنامه ی امتحانی دارند، می توانند درس  مورد نظر خود را انتخاب نمایند0

   احتراما با توجه به مصوبه هیات رئیسه مبنی بر عدم افزایش شهریه سال جاری به پیوست جدول شهریه نیمسال اول 97-96 دوره شبانه وپردیس دانشگاه ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی جهت اطلاع رسانی و درج در سیستم سما سامانه بعمل آید . ضمنا مبلغ دریافت علی الحساب شهریه نیمسال مذکور بشرح ذیل اعلام می گردد. ضمنا" مبالغ مذکور به صورت تقریبی است و بدیهی است که رقم دقیق با توجه به تعداد واحدها در هر ترم و سنوات دانشجو تعیین می گردد و میزان تغییرات سالانه بر اساس مجوز هیات امنا و مصوبات هیات رئیسه دانشگاه اعلام می گردد./

ردیف

دوره

مقطع

شهریه نیمسال- ریال

شهریه کل دوره- ریال

علی الحساب ثبت نام- ریال

1

شبانه

کارشناسی

8.000.000

64.000.000

5.000.000

2

شبانه

کارشناسی ارشد

22.000.000

88.000.000

10.000.000

3

شبانه

دکتری

75.000.000

600.000.000

35.000.000

4

پردیس

کارشناسی ارشد

45.000.000

180.000.000

15.000.000

5

پردیس

دکتری

85.000.000

700.000.000

50.000.000

 

 

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 مقطع کارشناسی

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/11 تا 08 صبح1396/06/12

دانشجویان ورودی 92 و ماقبل

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/07/01 تا 08 صبح1395/07/02

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/12 تا 08 صبح 1396/06/13

دانشجویان ورودی 93

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/07/01 تا 08 صبح 1396/07/02

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/13 تا 08 صبح 1396/06/14

دانشجویان ورودی 94

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/07/02   تا 08 صبح1396/07/03

انتخاب واحد

از 08 صبح1396/06/14  تا 08 صبح 1396/06/15

دانشجویان ورودی 95

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/07/02  تا 08 صبح1396/07/03

انتخاب واحد با تاخیر

از 08 صبح 1396/06/15  تا 08 صبح1396/06/16

کلیه ورودیها

با تاخیر

حذف و اضافه با تاخیر

از 08 صبح1396/07/03  تا 08 صبح1396/07/04

 

 

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری :

عدم ثبت نام به موقع در تاریخ های یاد شده، متضمن پرداخت جریمه برای«کارشناسی ارشد000 / 000/ 3ریال و دکتری000/ 000 / 5 ریال» می باشد.

 

شنبه       11 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی92و93

یک شنبه     12 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی94و95

شنبه     11 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی94

یک شنبه    12 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95

دوشنبه  13 / 06/ 1396 و سه شنبه 14 / 06/ 1396   

ثبت نام با تأخیر

شنبه      25/ 06/ 1396

شروع کلاس ها

شنبه   01 / 07/ 1396

حذف و اضافه«حذف و اضافه ی یک درس فقط بر اساس ماده ی13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد»

چهارشنبه 13 / 10/ 1396

پایان کلاس ها

شنبه  16 / 10/ 1396  تا چهار شنبه  27 / 10/ 1396

شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال