به اطلاع دانشجویان محترم دوره شبانه و پردیس می رساند چنانچه مازاد بر مبلغ 2/000/000 ریال در مقطع کارشناسی و 5/000/000 ریال در مقطع تحصیلات تکمیلی بدهی دارند، مجاز به ورود به سیستم سما سامانه نبوده و نمی توانند نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام نمایند .لذا این دسته از دانشجویان جهت ورود به سیستم در اسرع وقت تسویه حساب نموده  یا جهت تعیین وضعیت مالی به امور مالی مراجعه نمایند.

 

           شماره تماس امور مالی پردیس:   01135302897                       امور مالی مرکزی:01135303613

                                                                                          با سپاس

مدیریت مالی دانشگاه

توجه:

   فقط دانشجویان ترم اخر می توانند عدم رعایت پیش نیاز داشته باشند. در صورت تخلف سایر دانشجویان، عواقب آن به عهده ی خود دانشجو می باشد.

   فقط دانشجویان ترم اخر دروسی که تداخل برنامه ی امتحانی دارند، می توانند درس  مورد نظر خود را انتخاب نمایند0

·        به اطلاع دانشجویان محترم می رساندکه شروع کلاس ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 برای کلیه ی مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 می باشد.

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های  کارشناسی ارشد و دکتری :

 شنبه 07 / 11/ 1396

 انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی93،92 و 94

 یک شنبه 08 / 11/ 1396

 انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی96،95

 دوشنبه 09 / 11/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95

 سه شنبه 10 / 11/ 1396

 انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی96

 چهارشنبه 11 / 11/ 1396

 ثبت نام با تأخیر

 یکشنبه 15/ 11/ 1396

 شروع کلاس ها

 شنبه 21 / 11/ 1396

 حذف و اضافه«حذف و اضافه ی یک درس فقط بر اساس ماده ی13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد»

 چهارشنبه  09  /  03/  1397

پایان کلاس ها

 شنبه 12 / 03/ 1397 تا سه شنبه 29 / 03/ 1397

 شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال

عدم ثبت نام به موقع در تاریخ های یاد شده، متضمن پرداخت جریمه برای«کارشناسی ارشد000 / 000/ 3ریال و دکتری000/ 000 / 5 ریال» می باشد.

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 مقطع کارشناسی

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/11/08 تا 08 صبح1396/11/09

دانشجویان ورودی 93 و ماقبل

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/11/21 تا 08 صبح1396/11/22

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/11/09 تا 08 صبح 1396/11/10

دانشجویان ورودی 94

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/11/21 تا 08 صبح 1396/11/22

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/11/10 تا 08 صبح 1396/11/11

دانشجویان ورودی 95

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/11/22   تا 08 صبح1396/11/23

انتخاب واحد

از 08 صبح1396/11/11  تا 08 صبح 1396/11/12

دانشجویان ورودی 96

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/11/22  تا 08 صبح1396/11/23

انتخاب واحد با تاخیر

از 08 صبح 1396/11/14  تا 08 صبح1396/11/15

کلیه ورودیها

با تاخیر

حذف و اضافه با تاخیر

از 08 صبح1396/11/23  تا 08 صبح1396/11/24

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند : دلیل یکسان نبودن تعداد صفحات نمایش داده شده در دروس ارائه شده ی نیمسال، دروس گذرانده ی هر دانشجو می باشد که این دروس در صفحه نمایش داده نمی شد. ولی به دلیل تماس های مکرر دانشجویان عزیز و رفع نگرانی ایشان، مبنی بر یکسان نبودن تعداد صفحات نمایش داده شده ی دروس در وب، این وضعیت به حالت قبل برگردانده شد. که در روزها آتی به حالت اصلی ، باز می گردد.

   به اطلاع دانشجویان محترم شبانه  و پردیس می رساند پس از انتخاب واحد ، حداکثر ظرف مدت 72 ساعت نسبت به واریز شهریه واحد های انتخابی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز کامل شهریه، واحد های درسی حذف خواهد شد. ضمنا در صورت بروز هرگونه مشکل به امور مالی دانشگاه مراجعه فرمایید.

شماره تماس امور مالی پردیس:   01135302897                       امور مالی مرکزی:01135303613

مدیریت امور مالی دانشگاه