به اطلاع اساتيد محترم مي رساند پيرو پيام قبلي مشکل سامانه ورود نمره برطرف گرديده و اساتيد محترم مي توانند طبق زمانبندي اعلام شده ي قبلي نمرات خود را وارد نمايند.

با تشکر

تذکر:

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه مازندران می رساند به دلیل ثبت نام ترم تابستان، نیمسال فعال وب نیمسال تابستان می باشد. از این رو جهت مشاهده  نمرات نیمسال دوم و در صورت نیاز به ثبت اعتراض، در بخش کارنامه ی نیمسال ، نیمسال خود را به نیمسال دوم 95 تغییر دهید.

با تشکر

اطلاعيه هاي مربوط به مقطع كارشناسي(زمانبندی انتخاب واحد)

اطلاعيه هاي مربوط به مقطع تحصيلات تكميلي (زمانبندی انتخاب واحد)

نکات مهم در خصوص امتحانات

با سلام و احترام؛

   اعلام می دارد بدلیل همزمانی برگزاری امتحانات با ماه مبارک رمضان، زمان برگزاری امتحانات به شرح زیر اعلام می گردد:

1- کلیه ی امتحانات نوبت صبح از ساعت 8:30 آغاز می گردد و بصورت زیر ادامه می یابد:

8:30-10:30

12:30- 10:30

2-امتحانات روزهای 24 و 28 خرداد ماه بدلیل هم زمانی با شب های احیا از ساعت 9 صبح آغاز می گردد و چگونگی برگزاری دروس تعیین شده  در این دو روز بعهده ی معاونین محترم آموزشی می باشد.

خواهشمند است مراتب فوق به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم و دانشجویان گرامی رسانیده شود.

اطلاعیه ی ترم تابستان 96

 

شهریه سال 95-96 مقطع کارشناسی

دانشکده های علوم پایه - شیمی - فنی و مهندسی - هنر و معماری - ریاضی - دامپزشکی

پروژه95

عملی95

اصلی ئ تخصصی95

پایه95

عمومی95

شهریه ثابت سال 95

سال ورود

1,223,000

305,000

407,000

336,000

203,000

2,275,000

95

1,092,000

273,000

364,000

300,000

182,000

2,031,250

94

924,000

231,000

308,000

254,000

154,000

1,562,500

93 

813,000

203,000

271,000

223,000

135,520

1,250,000

92 

623,000

233,000

187,000

155,000

109,094

1,035,000

91 

542,000

203,000

162,000

135,000

94,864

900,000

85-90 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی - علوم اقتصادی و اداری - حقوق و علوم سیاسی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- الهیات

پروژه95

عملی95

اصلی ئ تخصصی95

پایه95

عمومی95

شهریه ثابت 95

سال ورود

1,223,000

244,000

366,000

305,000

203,000

2,000,000

95

1,092,000

218,000

327,000

273,000

182,000

1,787,500

94

924,000

184,000

277,000

231,000

154,000

1,375,000

93

813,000

162,000

243,000

203,000

135,520

1,100,000

92

623,000

233,000

187,000

155,000

109,094

805,000

91

542,000

203,000

162,000

135,000

94,864

700,000

85-90

 

 

دانشکده های علوم پایه - شیمی - فنی و مهندسی - هنر و معماری - ریاضی - دامپزشکی

پروژه95

عملی95

 

پروژه نظری95

نظری95

شهریه ثابت 95

سال ورود

4,704,000

2,257,000

0

3,763,000

1,505,000

6,720,000

95

4,200,000

2,016,000

 

3,360,000

1,344,000

6,000,000

94

3,500,000

1,680,000

 

2,800,000

1,120,000

5,000,000

93

2,800,000

1,344,000

 

2,240,000

896,000

4,000,000

92

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی - علوم اقتصادی و اداری - حقوق و علوم سیاسی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- الهیات

پروژه95

عملی95

 

پروژه نظری95

نظری95

شهریه ثابت 95

سال ورود

4,704,000

1,975,000

0

3,763,000

1,317,000

6,040,000

95

4,200,000

1,764,000

 

3,360,000

1,176,000

5,400,000

94

3,500,000

1,470,000

 

2,800,000

980,000

4,500,000

93

2,800,000

1,176,000

 

2,240,000

784,000

3,600,000

92